Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 500 EFt-4,6 Mft-os támogatása

Kaposvár környéki kistérségek támogatása, meglévő és újonnan létesített mikrovállalkozások beruházásainak támogatása. Továbbá helyi termékek és helyi ellátási láncok fejlesztése.

A támogatás célja, háttere:

A vállalkozások tőkehiányosak, és a legtöbb pályázati forrás számukra méretük, területi lehatárolás vagyminimális projektméret meghatározása miatt nem elérhető. Azonban szükségük van külső forrásra tevékenységük hatékonyságának illetve versenyképességük fokozásának fejlesztése érdekében, továbbá kiemelten fontos új vállalkozások indításának támogatása, melyekkel a helyben történő foglalkoztatás növekedhet. A felhívás a térség gazdasági erősödését szolgálja, mely magában foglalja a helyi termék előállítás és ellátási láncok fejlesztését is. A helyi termékek többsége nem ismert, hiányzik a helyi gazdasági szereplők közötti szakmai tapasztalatcsere, közös marketing. A szükséges tudás és ismeretek, együttműködések hiánya, a vállalkozói, termelői ismeretek bővítésével, a kapcsolatépítéssel, valamint a hálózatosodás támogatásával pótolható. Hatékony marketing eszközökkel a szolgáltatások népszerűsítése érhető el. A Kaposvári Egyetemközelsége az innováció területén rejt magában együttműködési/tanulási lehetőségeket. 

Várható támogatható projekt: 49 - 68 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 4.629.986,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 60-65%

Mi támogatható:

 • Helyi termék előállítás és/vagy értékesítés fejlesztése
 • Mikrovállalkozások indítása 
 • Működő mikrovállalkozások fejlesztése
 • Közös arculat, marketing kialakítása

Mely települések érintettek:

Alsóbogát, Bodrog, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Gadács, Hetes, Igal, Juta, Kaposújlak, Kazsok, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Nagybajom, Osztopán, Patalom, Pálmajor, Polány, Ráksi, Somodor, Somogyaszaló, Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szentgáloskér, Újvárfalva, Várda, Zimány

Kik jelentkezhetnek:

Őstermelő, Szociális szövetkezet,  Adószámmal rendelkező magánszemély, Egyéb önálló vállalkozó, Adószámmal nem rendelkező magánszemély,  Korlátolt felelősségű társaság,  Betéti társaság,  Egyéni cég,  Egyéni vállalkozó

Ide kattintva írhat nekem!

Építőiparhoz kötött tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások támogatása

1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozásása van? Mit szólna 8- 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz?

Kik pályázhatnak:

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

8 - 50 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek:

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

d) információs technológia-fejlesztés,

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

g) immateriális javak beszerzése,

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,

j) belső, szakmai képzések támogatása. 

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.  

Építőipari cégek 25-400 Mft összegű vissza nem térítendő támogatása

Az idei év az építőipar támogatásának az éve. Íme egy nagy összegű támogatás mindjárt az év elején.

Építő 5 – Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére.

Kik pályázhatnak:

 1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben
  a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
  b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
  c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
  g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

25-400 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre :

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
a) technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
b) telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
c) alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
d) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
e) immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
f) a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
g) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
h) beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
i) szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
j) belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).  
Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.  

Egyes Zala és Somogy megyei települések eszköz, gép, ingatlanfejlesztéses pályázata

Jól jönne vállalkozásának 1-15 Mft vissza nem térítendő támogatás? Nagy értékű eszközt vagy gépet szeretne venni? Fejlesztené vállalkozása arculati megjelenését? Most itt a lehetőség! Vissza nem térítendő kistérségi pályázat előleggel.

Vidékünk a Jövőnk Szövetség pályázata

Magyarország Kormányának felhívása a(z) a Vidékünk a Jövőnk Szövetség, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) tervezési területén tevékenységet végző mikrovállalkozások, őstermelők, szociális szövetkezetek támogatása: a(z) térségi gazdasági potenciál növekedése, új szolgáltatások bevezetése vagy meglévő szolgáltatások költséghatékonnyá tétele, új, innovatív technológiák, eljárások bevezetésének, költséghatékony tevékenység létrehozásának, a helyi termékek előállításának, hozzáadott értékkel való piaci részesedés megszerzésének érdekében.

Támogatás mértéke: 1 - 15 Mft

Intenzitás: 70%

Támogatható projektek: 6-10 db

Támogatható tevékenységek:

 • Marketing tevékenység támogatása
 • Eszközbeszerzés, gépvásárlás 
 • Immateriális javak beszerzése
 • Szolgáltatások beszerzése 
 • Beruházás jellegű infrastrukturális fejlesztések

Mely települések tartoznak bele:

Berzence, Böhönye, Csákány, Csömend, Csurgó, Csurgónagymarton, Főnyed, Gadány, Gyékényes, Hosszúvíz, Iharos, Iharosberény, Inke, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyudvarhely, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenta, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló, Vése, Zákány, Zákányfalu

Kik pályázhatnak:

Egyéb szövetkezet (129)

Részvénytársaság (114)

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb önálló vállalkozó (232)

Szociális szövetkezet (121)

Őstermelő (ost) 

Részletekért keressen bátran!

Ide kattintva írhat nekem!

Ingyenes tehergépkocsi vagy autóbusz vezetői engedély megszerzése

"Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára" II. program

Vonz a nagyvilág és szeretsz vezetni? Kamiont vagy buszt szeretnél vezetni, de nagyon drága a jogosítvány megszerzése?

Most itt a lehetőség ingyenes C,CE,D, GKI besorolású vezetői engedély megszerzésére.

Feltételek:

Minden magyar állampolgár jelentkezhet aki az alábbi feltételeknek megfelel.

 1. Tehergépkocsi vezetői képzéshez szükséges:
 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 18. életév
 • Minimum 2 éve megszerzett B kategóriás vezetői engedély
 • egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport
 • Legalább PÁVIII-as alkalmassági kategória

     2. Autóbusz vezetői képzéshez szükséges:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 21. életév
 • Minimum 2 éve megszerzett B kategóriás vezetői engedély
 • egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport
 • Legalább PÁVII-es alkalmassági kategória

Támogatás mértéke:

 1. Szintfelmérés, valamint a képzés és a tananyag a programban részvevőknek ingyenes
 2. Első vizsgák és részvizsgák díjai térítésmentes
 3. A képzési költség átutalással, a támogatott nevére kiállított számla alapján, közvetlenül a Képző intézmény nevére történik.

Pályázat beadási határideje: 2021. december 31.

 A keretösszeg vagy a betölthető létszám kimerüléséig.

Elektromos kerékpár, most támogatással!

Megunta az örökös dugóban való közlekedést? Elektromos meghajtású biciklit szeretne és ezáltal a környezetét is óvja a szmogtól? Itt a lehetőség, vissza nem térítendő támogatást igényelhet az alábbi feltételek mellett.

PEDELEC-2020

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése.

A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető. A támogatási program lebonyolítását azt IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

Kik jogosultak a támogatásra:

a) rendelkezik magyarországi lakóhellyel;

b) a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőleg legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszonnyal / megbízási jogviszonnyal vagy vállalkozói jövedelemmel rendelkezik.

Kik nem jogosultak a támogatásra:

a) nem természetes személy;

b) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel);

c) nem tudja igazolni a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőlegesen a 3 hónapos folyamatos munkaviszonyt / megbízási jogviszonyt / rendszeres havi vállalkozói jövedelmet;

d) a pályázat benyújtását megelőzően az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzést már végrehajtotta;

e) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;

f) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, vagy tulajdonosa;

g) az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjában szerepeltetett személyek

h) az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos rásegítésű kerékpárt a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni.

A támogatás mértéke:

Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 400.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90.000 forint.

Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 150.000 forint.

Személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.

Műszaki paraméterek:

Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋ , elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 44-es vázméretű vagy legalább 26” (összecsukható kerékpár esetén legalább 16”) kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll. További műszaki követelmények: • kerékpár maximális tömege: 30 kg; • külső gumi maximális szélessége: 60 mm; • kerékpáron gázkar nem lehet; • akkumulátor nem tartalmazhat ólmot. A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.ifka.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv). 

El nem számolható költségek:

Az elektromos rásegítésű kerékpár esetében a beszerzés időpontjában érvényes bruttó vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. kiegészítő lámpa, kosár/csomagtartó, pótalkatrész, kerékpáros sisak és ruházat, kerékpáros sebesség- és kilométermérő, kerékpár szállítási költsége, szervízdíj, egyéb felszerelések költsége).

Benyújtás határideje:

A forrás kimerüléséig.

3. szakasz       2021.02.01. és 2021.02.05. között