Építőiparhoz kötött tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások támogatása

1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozásása van? Mit szólna 8- 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz?

Beadás lezárult!

Kik pályázhatnak:

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

8 - 50 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek:

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

d) információs technológia-fejlesztés,

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

g) immateriális javak beszerzése,

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,

j) belső, szakmai képzések támogatása. 

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.