Építőipari cégek 25-400 Mft összegű vissza nem térítendő támogatása

Az idei év az építőipar támogatásának az éve. Íme egy nagy összegű támogatás mindjárt az év elején.

Építő 5 – Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére.

Beadás lezárult!

Kik pályázhatnak:

 1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben
  a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
  b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
  c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
  g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

25-400 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre :

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
a) technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
b) telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
c) alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
d) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
e) immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
f) a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
g) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
h) beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
i) szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
j) belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).  
Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.