Nem csak Zala és Somogy megyei 5000 fő alatti településen lévő egyesületek, alapítványok támogatása

Az MFP „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázatot hirdet ingatlanfejlesztésre, eszköz-, gépjármű beszerzésre, programszervezés. 100% vissza nem térítendő állami támogatással. Nagykanizsa környékén lévő civil szervezeteknek személyes ügyintézéssel vagy online.

Pályázat célja:

5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2021. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A Támogató pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

Mire lehet pályázni:

  • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (vásárlás is)
  • Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása
  • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
  • Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Kik pályázhatnak:

azon egyesület vagy alapítvány

  • amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
  • amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, 
  • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

Benyújtási határidő:

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc

Igényelhető összegek:

Ide kattintva írhat nekem!