Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 10 000 fő alatti településeken

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 10 000 fő alatti településeken   Utolsó beadási határidő: 2022.05.18-31

A támogatás mértéke :

5,5  MFt  vissza nem térítendő támogatás, melynek 75 %-a Támogatói okirattal egy időben kiutalásra kerül.

Kik pályázhatnak:

 • Őstermelők, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, szövetkezetek
 • 10 000 fő alatti településen van a székhely/telephely
 • min. 1 lezárt teljes üzleti év
 • Minimum 3000 de nem több mint 6000 STÉ/ euró nettó árbevétel 2021-ben

Mire lehet pályázni:

 • Mezőgazdasági gépvásárlás, eszközbeszerzés
 • Földvásárlás
 • Mezőgazdasági építmény kialakítás, bővítés
 • Ültetvény, állatállomány növelése
 • Új technológiák, termesztési módszerek bevezetése

A 5 éves projekt célja a kistermelők jövedelemszerzése olyan mértékben, hogy az üzemméret 4. évre meghaladja a 6000  STÉ értéket vagy a 6000 euró nettó árbevételt.

Lakossági napelem pályázat 100%-os támogatással (tervezet)

Megjelent a lakossági napelemes pályázat tervezete. Az 1. ütem 2021.11.15. -től Zala megyeieknek. Ne maradjon le róla!

Támogatást igénylők köre:

-Nagykorú természetes személy
-Magyar adóazonosító jellel rendelkezik
-Érintett ingatlanban tulajdonjoggal rendelkezik
-Állandó lakcímmel rendelkezik az érintett ingatlanban
-Az érintett ingatlanban állíndó lakcímmel rendelkezők 2020. évi SZJA bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0-4.850.000,- Ft között volt
-Nincs köztartozása

Épületek köre:

-Családi ház
-használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház,sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére
-legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre /lakásra

Beadás ütemei:

1. ütem:

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.11.15. 8:00 órától (forrás kimerüléséig)

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye   2021.11.22. 8:00 órától (forrás kimerüléséig)

Támogatható tevékenységek és mértéke:

1.Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

500.000-2.896.108,- Ft

2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása

500.000- 11.559.214,- Ft

Ide kattintva írhat nekem!

Bértámogatás havi max. 100.000,- Ft, 6 hónapig!

Vállalkozások munkaerő támogatása. Jelenleg aktuális bér és járulék támogatás, ami 2021.06.01-től van érvényben!

Munkaerőre lenne szüksége vállalkozásának? Esetleg meg is van rá a megfelelő személy? Kaphatok rá valamilyen támogatást?  

A válaszom IGEN! az alábbi feltételekkel. 

Feltételek:

 • állami foglalkoztatási szervnél legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső,
 • vagy 25 év alatti regisztrált álláskereső foglalkoztatásához vehető igénybe

A támogatási konstrukció: fix 6 hónap fix 50 % bérköltség támogatás (legfeljebb havi 100 000 Ft-ig), továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül!

(A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. (részmunkaidő esetében arányosítani szükséges) 

Nem nyújtható de minimis támogatás:

− mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján),

− a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak,

− az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint;

− teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak,

E-AUTÓ 2.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Ismét elektromos autó támogatás! Tavaly pár nap alatt lezáródott, most ne maradjon le róla!

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban Magyarországon forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 12 hónap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

Kik jogosultak a támogatásra:

a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy;

b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, egyesület vagy felsőoktatási intézmény.

Kik nem jogosultak a támogatásra:

a) aki az elektromos gépjármű beszerzését még nem kezdte meg (azaz nem rendelkezik megrendelővel), figyelemmel arra, hogy az elektromos gépjármű megrendelő keltezésének napja nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének időpontja

b) az olyan alapítvány, egyesület, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az e) pont szerinti ( a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett) személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja

c) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság a pályázó számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van.........

A támogatás mértéke:

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez nyújtható támogatás.

 • Tisztán elektromos személygépjármű (max. ötszemélyes, M1): 

vételár: 1 000 000 – 12 000 000 Ft  (A beszerzés időpontjában érvényes vételár) támogatás: maximum 2 500 000 Ft maximum 50 %

vételár: 12 000 001 – 15 000 000 Ft (A beszerzés időpontjában érvényes vételár) támogatás: maximum 1 500 000 Ft maximum 12,5 %

 • Tisztán elektromos személygépjármű (hét-vagy többszemélyes, M1)

vételár: 1 000 000 – 14 000 000 Ft (A beszerzés időpontjában érvényes vételár) támogatás: maximum 2 500 000 Ft maximum 50 %

vételár: 14 000 001 – 17 000 000 Ft (A beszerzés időpontjában érvényes vételár) támogatás: maximum 1 500 000 Ft maximum 11 %

Természetes személyek esetén 1 db gépjármű vásárolható, egyesület/civil szervezet max. 5db vásárolhat.

Benyújtás határideje:

 1. szakasz 2021.06.14. és 2021.07.02. között
 2. szakasz 2021.08.09. és 2021.08.27. között
 3. szakasz 2021.10.11. keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022.06.01-ig. 

Ide kattintva írhat nekem!

Göcsej- Zala-i mikrovállalkozások Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése 75%-os támogatással

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) Göcsej-Zala mente Leader Egyesület illetékességi területén működő önkormányzatok, civil szervezetek, nonprofit kftk, egyházak, mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók támogatása: a(z) gasztro turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása, melyek során olyan élménypontok kerülnek kialakításra, melyek a gasztronómia lehetőségeire alapozva egy újfajta, innovatív turisztikai potenciált hoznak létre a térségben. A turisztikai kínálat gasztronómiai jellegű bővítésével növelhető lenne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, a vendéglátó egységek, turisztikai szolgáltatók forgalma, a munkahelyfenntartás / munkahely létrehozás érdekében

Jelen felhívás célja a gasztro turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása, melyek során olyan élménypontok kerülnek kialakításra, melyek a gasztronómia lehetőségeire alapozva egy újfajta, innovatív turisztikai potenciált hoznak létre a térségben. A turisztikai kínálat gasztronómiai jellegű bővítésével növelhető lenne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, a vendéglátó egységek, turisztikai szolgáltatók forgalma, ez által a munkahelyfenntartás / munkahely létrehozás.

Várható támogatható projekt: 12-75 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 75 %

Mi támogatható:

 • Építés: Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése érdekében legalább egy létesítmény építése úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak szálláshely létesítéséhez és a fejlesztés révén "élmény" turisztikai attrakciók, élménypontok kerülnek kialakításra fejlesztésre, amely által új szolgáltatás, új turisztikai attrakció, bemutató hely, pihenő hely, élménypont jön létre a turisztikai imázs javítása érdekében
 • Eszközbeszerzés: Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása,fejlesztése érdekében legalább egy eszköz beszerzése úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak szálláshely létesítéséhez és a fejlesztés révén "élmény" turisztikai attrakciók, élménypontok kerülnek kialakításra fejlesztésre, amely által új szolgáltatás, új turisztikai attrakció, bemutató hely, pihenő hely, élménypont jön létre a turisztikai imázs javítása érdekében
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Marketing költségek
 • Projektmenedzsment
 • Projekt-előkészítés 
 • Rendezvényszervezés

Mely települések érintettek:

Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Becsvölgye Boncodfölde Böde Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Keménfa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Németfalu Ormándlak Ozmánbük Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Salomvár Teskánd Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy

Kik pályázhatnak:

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb sportszövetség (516)

Egyéb szövetség (517)

Sportegyesület (521)

Vallási tevékenységet végző szervezet (525)

Polgárőr egyesület (526)

Nemzetiségi egyesület (528)

Egyéb egyesület (529)

Bevett egyház (551)

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)

Közalapítvány (561)

Egyéb alapítvány (569)

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Egyesülés (591)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

Helyi önkormányzat (321)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)

Helyi önkormányzatok társulása (327)

Területfejlesztési önkormányzati társulás (328)

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)

Ide kattintva írhat nekem!

Göcsej- Zala menti településeken működő mikrovállalkozások támogatása

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) Göcsej-Zala mente Leader Egyesület illetékességi területén működő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások támogatása: a(z) A konstrukció célja a helyi gazdaság fejlesztése a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások támogatásával. A helyi gazdaság fejlesztése stratégiánk egyik fő célja, hiszen térségünkben számos mikrovállalkozás, egyéni vállalkozás működik, melyek gazdasági fejlődésének támogatása a települések gazdaságimutatóinak növekedéséhez is hozzájárul. Ezen vállalkozások jellemzően tőkehiánnyal küzdenek, általában nem költenek marketingre, tanácsadásra, ezért megerősítésük érdekében fontos támogatni a fejlődésük megalapozását jelentő fejlesztéseket (eszközvásárlás, telephely-fejlesztés, ingatlan-felújítás). Az intézkedés fő célkitűzése a gazdaságfejlesztő projektek támogatása a helyi mikrovállalkozások fejlesztése érdekében.

Jelen felhívás alapvető célja a helyi gazdaság fejlesztése a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások versenyképességének javítása, a helyi munkahelyek megtartásának elősegítése által. A helyi vállalkozásokra jellemző a tőkehiány, nincsenek anyagi tartalékaik a fejlesztések megvalósítására, ugyanakkor elavult eszközparkkal rendelkeznek, továbbá nem költenek marketingre, szakképzésre, tanácsadásra. Megerősítésük érdekében szükséges az eszközvásárlás, ingatlan-felújítás, telephely-fejlesztés támogatása, ezáltal munkahelyek őrizhetők meg, s erősödhet a térség gazdasági ereje, egyben a lakosság-megtartó képessége is. Ennek elősegítése érdekében kívánjuk támogatni a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások gazdasági potenciálját megalapozó fejlesztési tevékenységet, ezen belül az építést, a felújítást, infrastruktúra-fejlesztést, eszközbeszerzést és marketinget. 

Várható támogatható projekt: 18-109 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 50 %

Mi támogatható:

 • Építés: meglévő és/vagy új épület/építmény építése, felújítása, bővítése, energetikai korszerűsítése
 • Telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
 • A vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó eszköz-, gépbeszerzés
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Marketing költségek
 • Projektmenedzsment
 • Projekt-előkészítés 

Mely települések érintettek:

Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Becsvölgye Boncodfölde Böde Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Keménfa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Németfalu Ormándlak Ozmánbük Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Salomvár Teskánd Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy

Kik pályázhatnak:

Kft., Bt., Egyéni cég, Egyéni vállalkozó

Legalább 1 teljes lezárt üzleti év

Ide kattintva írhat nekem!