Göcsej- Zala-i mikrovállalkozások Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése 75%-os támogatással

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) Göcsej-Zala mente Leader Egyesület illetékességi területén működő önkormányzatok, civil szervezetek, nonprofit kftk, egyházak, mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók támogatása: a(z) gasztro turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása, melyek során olyan élménypontok kerülnek kialakításra, melyek a gasztronómia lehetőségeire alapozva egy újfajta, innovatív turisztikai potenciált hoznak létre a térségben. A turisztikai kínálat gasztronómiai jellegű bővítésével növelhető lenne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, a vendéglátó egységek, turisztikai szolgáltatók forgalma, a munkahelyfenntartás / munkahely létrehozás érdekében

Jelen felhívás célja a gasztro turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása, melyek során olyan élménypontok kerülnek kialakításra, melyek a gasztronómia lehetőségeire alapozva egy újfajta, innovatív turisztikai potenciált hoznak létre a térségben. A turisztikai kínálat gasztronómiai jellegű bővítésével növelhető lenne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, a vendéglátó egységek, turisztikai szolgáltatók forgalma, ez által a munkahelyfenntartás / munkahely létrehozás.

Várható támogatható projekt: 12-75 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 75 %

Mi támogatható:

 • Építés: Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése érdekében legalább egy létesítmény építése úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak szálláshely létesítéséhez és a fejlesztés révén "élmény" turisztikai attrakciók, élménypontok kerülnek kialakításra fejlesztésre, amely által új szolgáltatás, új turisztikai attrakció, bemutató hely, pihenő hely, élménypont jön létre a turisztikai imázs javítása érdekében
 • Eszközbeszerzés: Gasztro turisztikai szolgáltatás létrehozása,fejlesztése érdekében legalább egy eszköz beszerzése úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak szálláshely létesítéséhez és a fejlesztés révén "élmény" turisztikai attrakciók, élménypontok kerülnek kialakításra fejlesztésre, amely által új szolgáltatás, új turisztikai attrakció, bemutató hely, pihenő hely, élménypont jön létre a turisztikai imázs javítása érdekében
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Marketing költségek
 • Projektmenedzsment
 • Projekt-előkészítés 
 • Rendezvényszervezés

Mely települések érintettek:

Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Becsvölgye Boncodfölde Böde Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Keménfa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Németfalu Ormándlak Ozmánbük Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Salomvár Teskánd Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy

Kik pályázhatnak:

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)

Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb sportszövetség (516)

Egyéb szövetség (517)

Sportegyesület (521)

Vallási tevékenységet végző szervezet (525)

Polgárőr egyesület (526)

Nemzetiségi egyesület (528)

Egyéb egyesület (529)

Bevett egyház (551)

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)

Közalapítvány (561)

Egyéb alapítvány (569)

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Egyesülés (591)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

Helyi önkormányzat (321)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)

Helyi önkormányzatok társulása (327)

Területfejlesztési önkormányzati társulás (328)

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)

Ide kattintva írhat nekem!

Göcsej- Zala menti településeken működő mikrovállalkozások támogatása

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) Göcsej-Zala mente Leader Egyesület illetékességi területén működő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások támogatása: a(z) A konstrukció célja a helyi gazdaság fejlesztése a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások támogatásával. A helyi gazdaság fejlesztése stratégiánk egyik fő célja, hiszen térségünkben számos mikrovállalkozás, egyéni vállalkozás működik, melyek gazdasági fejlődésének támogatása a települések gazdaságimutatóinak növekedéséhez is hozzájárul. Ezen vállalkozások jellemzően tőkehiánnyal küzdenek, általában nem költenek marketingre, tanácsadásra, ezért megerősítésük érdekében fontos támogatni a fejlődésük megalapozását jelentő fejlesztéseket (eszközvásárlás, telephely-fejlesztés, ingatlan-felújítás). Az intézkedés fő célkitűzése a gazdaságfejlesztő projektek támogatása a helyi mikrovállalkozások fejlesztése érdekében.

Jelen felhívás alapvető célja a helyi gazdaság fejlesztése a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások versenyképességének javítása, a helyi munkahelyek megtartásának elősegítése által. A helyi vállalkozásokra jellemző a tőkehiány, nincsenek anyagi tartalékaik a fejlesztések megvalósítására, ugyanakkor elavult eszközparkkal rendelkeznek, továbbá nem költenek marketingre, szakképzésre, tanácsadásra. Megerősítésük érdekében szükséges az eszközvásárlás, ingatlan-felújítás, telephely-fejlesztés támogatása, ezáltal munkahelyek őrizhetők meg, s erősödhet a térség gazdasági ereje, egyben a lakosság-megtartó képessége is. Ennek elősegítése érdekében kívánjuk támogatni a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozások gazdasági potenciálját megalapozó fejlesztési tevékenységet, ezen belül az építést, a felújítást, infrastruktúra-fejlesztést, eszközbeszerzést és marketinget. 

Várható támogatható projekt: 18-109 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 50 %

Mi támogatható:

 • Építés: meglévő és/vagy új épület/építmény építése, felújítása, bővítése, energetikai korszerűsítése
 • Telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
 • A vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó eszköz-, gépbeszerzés
 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Marketing költségek
 • Projektmenedzsment
 • Projekt-előkészítés 

Mely települések érintettek:

Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Becsvölgye Boncodfölde Böde Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gősfa Gyűrűs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Keménfa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Németfalu Ormándlak Ozmánbük Pálfiszeg Pethőhenye Petrikeresztúr Salomvár Teskánd Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaistvánd Zalalövő Zalaszentgyörgy

Kik pályázhatnak:

Kft., Bt., Egyéni cég, Egyéni vállalkozó

Legalább 1 teljes lezárt üzleti év

Ide kattintva írhat nekem!

Eszközbeszerzési pályázat 30% önerővel Közép-zalai településeken

Közép- Zalai településeken működő mikrovállalkozások eszközbeszerzési és ingatlanfejlesztési támogatása

Pályázat célja:

Közép-Zala alapvető mezőgazdasági potenciállal bír, hagyományosan mezőgazdasági térség. A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület közel 50 kistermelővel áll kapcsolatban, akik tevékenységének technológiai színvonala fejlesztésre szorul, működésüket sok esetben gép- és eszköz hiány jellemez. A helyi terméket előállítók hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez önfoglalkoztatás révén, továbbá a hagyományok ápolásához és a hungarikumok megmaradásához. A felhívás célja a térségi mikrovállalkozások, induló vállalkozások, őstermelők, egyéni vállalkozások eszköz- és gépparkjának fejlesztése, ezáltal a hatékonyság növelése, ezzel hozzájárulva a vállalkozások versenyképességének növeléséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához.

Várható támogatható projekt: 5-10 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 70%

Mire lehet pályázni:

 • Eszköz- és vagy gépbeszerzés (Helyi termék termeléséhez,előállításhoz, feldolgozásához, csomagolásához, tárolásához, továbbfejlesztéséhez, bemutatásához, értékesítéshez, népszerűsítéshez kapcsolódó a támogatást igénylő tevékenységi köréhez kötődő, az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök és/vagy gépek beszerzése, ide értve erő- és munkagépek beszerzése 50 kW teljesítményig)
 • Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
 • Építési tevékenység (A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsoló építési tevékenység.)
 • Projektmenedzsment költsége
 • Projekt előkészítés költsége
 • Műszaki ellenőr költsége

Mely települések érintettek:

Bak Baktüttös Bezeréd Bocfölde Búcsúszentlászló Csatár Dióskál Egeraracsa Felsőrajk Hahót Kisbucsa Misefa Nagykapornak Nemeshetés Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Orbányosfa Pacsa Padár Pölöske Pötréte Pusztaederics Sárhida Söjtör Szentkozmadombja Szentpéterúr Tófej Zalaigrice Zalaszentmárton Zalaszentmihály Zalatárnok

Kik pályázhatnak:

Korlátolt felelősségű társaság, Egyéni vállalkozó, Egyéb önálló vállalkozó,  Adószámmal rendelkező magánszemély, Őstermelő,  Betéti társaság,  Adószámmal nem rendelkező magánszemély

Ide kattintva írhat nekem!

PÁLYÁZHATÓ!!! Mikrovállalkozások eszközbeszerzése 2-10 MFt nem csak zalaiaknak

PÁLYÁZHATÓ!!! 5000 fő alatti településeken működő vállalkozások támogatása 70%-os állami támogatással

Pályázat célja: 

Beruházások ösztönzése, és ezzel új munkahelyek létrehozása, illetve a meglévők megerősítése.

Kik pályázhatnak:

 • mikrovállalkozás (10 fő alatti foglalkoztatott létszám)
 • 5000 fő alatti településen van a székhely/telephely
 • min. 1 lezárt teljes üzleti év

Támogatás mértéke:

2-10 Mft (ehhez 10 Mft összegű kölcsön is igényelhető)

Intenzitás: 70%

Mi támogatható:

 • új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására ingatlanfejlesztéssel együtt az elnyert támogatás legalább 50 százalékát kell fordítani
 • továbbá információs technológia-fejlesztés, a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, továbbá gyártási licenc, know-how beszerzése és kapcsolódó költségek
 • bérköltség támogatás, munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • pályázatírás, projekt menedzsment költségek

Ide kattintva írhat nekem!

Nagykanizsa önkormányzatának munkahely megtartó és megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatás

Nagykanizsán működő vállalkozások támogatása a munkahelyek megtartása illetve megszűnt munkahelyek visszaállítás a céljából

A pályázat célja: a vészhelyzet idején a munkahelyek megtartása és megszűnt munkahelyek visszaállítása, ezáltal a munkanélküliek számának csökkentése.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 25 Mft

Pályázók köre: 

Működőnek minősül az a vállalkozás, melynek van teljes lezárt pénzügyi éve.

Munkahely megtartó támogatás mértéke: 

1 megtartott munkavállaló után 75.000,- Ft, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.

Megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatás mértéke: 

1 létrehozott munkahely után 100.000,- Ft, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000,- Ft-ot.

Beadási határidő: 2021.03.22-től a keret kimerüléséig vagy a vészhelyzet megszűnését követő 3 hónapig.

További információk és részletek miatt keressen bátran.

Ide kattintva írhat nekem!

Nagykanizsán lévő helyi védett épületek felújításának pályázata

Vissza nem térítendő támogatás a helyi védelem alatt álló épületek felújítására, rekonstrukciójára Nagykanizsán!

A támogatás célja:

A Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft

Támogatás mértéke: 40%- vissza nem térítendő támogatás

A pályázók köre:

A támogatásra pályázhat minden műemléki vagy helyi védettséggel érintett létesítmény tulajdonosa, vagyonkezelője, kivéve, ha az maga az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Ez a korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti. Önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasház esetén felújítási támogatás csak az önkormányzati tulajdoni hányad arányával csökkentett mértékben adható.

Elszámolható költségek:

A támogatás igénybe vehető a védettség alá tartozó létesítmények megőrzését, felújítását szolgáló tervezési, lebonyolítási és a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 31.

Ide kattintva írhat nekem!