Nagykanizsai 2021. évi kultúrális keret felhasználására meghirdetett pályázat

Pályázat a kultúra jegyében Nagykanizsán. 100% vissza nem térítendő támogatás

Pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása

A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:

 •  a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
 • a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
 • a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
 • a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre;
 • kulturális vidékfejlesztésre;
 • kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
 • nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.

Pályázók körepályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.

Támogatás: 100% vissza nem térítendő támogatás

Beadási határidő: 2021. április 20.

Ide kattintva írhat nekem!

Nem csak Zala és Somogy megyei 5000 fő alatti településen lévő egyesületek, alapítványok támogatása

Az MFP „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázatot hirdet ingatlanfejlesztésre, eszköz-, gépjármű beszerzésre, programszervezés. 100% vissza nem térítendő állami támogatással. Nagykanizsa környékén lévő civil szervezeteknek személyes ügyintézéssel vagy online.

Pályázat célja:

5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2021. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A Támogató pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

Mire lehet pályázni:

 • Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (vásárlás is)
 • Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása
 • Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
 • Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Kik pályázhatnak:

azon egyesület vagy alapítvány

 • amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, 
 • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

Benyújtási határidő:

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc

Igényelhető összegek:

Ide kattintva írhat nekem!

Zala Termál Völgye területén lévő vállalkozások támogatása akár 70%-os támogatással!

A Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó helyi termékek előállítására és értékesítésére, turisztikai szolgáltatások nyújtására alakult vállalkozások támogatása Zala megye egyes településein. Akár 5Mft-os vissza nem térítendő támogatással!

Pályázat célja:

A cél elérését a Kormány HACS illetékességi területén működő mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak minősülő szociális szövetkezetek, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás célja a HACS egész területét lefedő helyi termék, helyi szolgáltatás témájú együttműködés, az ún. Nyitott Porták hálózat tagjai illetve potenciális tagjai fejlesztéseinek támogatása a hálózati tagok számára megfogalmazott követelményrendszernek való színvonalas megfelelés elősegítése érdekében. A fejlesztések kiemelt célja, hogy a helyi termelők a térségre jellemző feldolgozott termékeket, mint hozzáadott értéket tudják megjeleníteni, illetve képesek legyenek egyéni szinten a vendégfogadásra, vagy később a közös hálózati turisztikai programokba való becsatlakozásra. Kiemelten támogatandó fejlesztési téma a vendégfogadáshoz, bemutatkozáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. A felhívás keretében kizárólag a térségi Nyitott Porta hálózat teljes jogú tagjává váláshoz, valamint a hálózatban való részvétel minőségi fejlesztéséhez szükséges projektek részesülhetnek támogatásban. 

Várható támogatható projekt: 22-26 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 60 - 70%

Mi támogatható:

 • Meglévő hálózati tagok portafejlesztése (A vendégfogadáshoz; bemutatkozáshoz; közvetlen termék értékesítéshez; helyi termék előállításhoz; szálláshely szolgáltatáshoz; továbbá a kiegészítő agroturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések a Nyitott Porta hálózat meglévő tagjainál)
 • Belépő új hálózati tagok portafejlesztése ( A vendégfogadáshoz; bemutatkozáshoz; közvetlen termék értékesítéshez; helyi termék előállításhoz; szálláshely szolgáltatáshoz; továbbá a kiegészítő agroturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések a Nyitott Porta hálózatba belépő új tagoknál)

Mely települések érintettek:

Alibánfa Almásháza Batyk Döbröce Dötk Kallósd Kehidakustány Kemendollár Kisgörbő Kisvásárhely Ligetfalva Mihályfa Nagygörbő Óhíd Pakod Pókaszepetk Sénye Sümegcsehi Szalapa Tekenye Tilaj Türje Vindornyaszőlős Zalabér Zalacsány Zalaszentgrót Zalaszentiván Zalaszentlászló Zalaszentlőrinc Zalavég

Kik pályázhatnak:

Kft., Rt., Kkt., Bt., Szociális szövetkezet, Egyéni vállalkozó, Őstermelő 

Ide kattintva írhat nekem!

Kistelepüléseken lévő boltok támogatása nem csak Zala megyében! Országosan elérhető!

2000 fő alatti településen van napi fogyasztási cikkeket árusító üzlete? Fejlesztené, de nincs miből? Most itt a lehetőség. Eszközvásárlásra és ingatlanvásárlásra is! Max. 80%-os vissza nem térítendő támogatással!

Pályázat célja:

A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Eddig még csak a kormányrendelet jelent meg, a benyújtás feltételeiről a közleményt 2021.04.01-ig kell megtenni az állami szervnek.

Támogatás mértéke:  vissza nem térítendő támogatás

 • üzlet külső és belső felújítása, bővítése, építéseakadálymentesítése - max. 50 Mft ( elszámolható ktg. legfeljebb (80%-a)
 • eszközbeszerzésre, képzésre- max. 12 Mft ( elszámolható ktg. legfeljebb (75%-a)
 • ingatlanvásárlásra- max. 5 Mft (vételár 50%-a)
 • munkáltatói közterhekre- egy vagy 2 főre igényelhető támogatás a fenntartási időszak végéig

Intenzitás: 50-80%

Mi támogatható:

 • az üzlet külső és belső felújítása, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is, bővítése, építése, akadálymentesítése,
 • a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzése,
 • az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
 • az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetése,
 • az üzletben munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy ( foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetése

Kik pályázhatnak:

 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
 • az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
 • vállalja, hogy egyetemes postai szolgáltatást nyújt, vagy gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazást vállal, esetleg közösségi teret kialakít.

Ide kattintva írhat nekem!

Munkaerő intenzitást növelő program 50% önerővel 10-150 Mft-ig

Beadás felfüggesztve!

Mikro, kis- és középvállalkozások támogatása a munkaerő megtartása vagy növelése céljából. 50%-os vissza nem térítendő támogatással. Már elindult, ne maradjon le róla!

A pályázat célja:

A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.

A program közvetett célja:

 • a foglalkoztatottság növelése,
 • a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a két éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
 • éves 10%-os munkabér növelése a beruházás befejezését követő második üzleti év végéig

Kik pályázhatnak:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,

− a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,

− az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot).

- minimum 2 lezárt üzleti év

Támogatás mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft

A támogatás maximális mértéke 50%, de területenként eltér:

- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

− a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a

− a Közép-Magyarország régióban:

 • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk,Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a, valamint
 •  Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a.

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

A megítélt összeg a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.

Mi támogatható:

 • új tárgyi eszközök beszerzése
 • Ingatlan fejlesztése (A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével, felújításával, átalakításával kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.)
 • Immateriális javak beszerzése (Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el.)
 • ingatlan vásárlás
 • egyéb költségek

Benyújtás határideje:

A pályázatot 2021. február 1-től 2021. március 2-ig lehet benyújtani.

Ide kattintva írhat nekem!