Baktalórántháza térségében lévő vállalkozások mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása

Mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozik? Szüksége lenne egy új eszközökre, gépekre? Esetleg méhészettel foglalkozik? Akkor ez a pályázat Önre vár! 500 Eft- 4,5 Mft-os támogatási összeg.

Beadás kezdete: 2021.01.31.

A támogatás célja, háttere:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) mezőgazdasági vállalkozásnak minősülő mikrovállalkozások, vállalkozást indító természetes személyek, főállású őstermelők, méhészeti tevékenységet végzők támogatása: a(z) Vállalkozások fejlesztése és foglalkoztatásfejlesztés érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a a kis-és középvállalkozások versenyképességének javítását A cél elérését a Kormány mezőgazdasági vállalkozásnak minősülő mikrovállalkozások, vállalkozást indító természetes személyek, főállású őstermelők, méhészeti tevékenységet végzők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Várható támogatható projekt: 8-10 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 4.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 50-70%

Mi támogatható:

 • Eszközbeszerzés (A mezőgazdasági termeléshez, feldolgozáshoz közvetlenül kapcsolódó új tárgyi eszközök beszerzése)
 • Marketingtevékenység 
 • Méhészeti tevékenység fejlesztése
 • Biztonságtechnikai beruházások
 • Ingatlanvásárlás (Ingatlanvásárlás, az összes elszámolható költség 2 %-ának mértékéig)
 • Építési beruházás
 • Energetikai korszerűsítés
 • Információs technológia fejlesztés
 • Közművek kiépítése 
 • Épületek akadálymentesítése

Mely települések érintettek:

Apagy Baktalórántháza Besenyőd Laskod Levelek Magy Nyírjákó Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada Nyírtass Ófehértó Petneháza Pusztadobos Rohod

Kik pályázhatnak:

Egyéb szövetkezet, Egyesülés, Kft., Rt., Kkt., Bt., Szociális szövetkezet, Agrárgazdasági szövetkezet, Foglalkoztatási szövetkezet, Egyéni cég, Egyéni vállalkozó, Egyéb önálló vállalkozó, Őstermelő

Ide kattintva írhat nekem!

Baktalórántháza társégében lévő mikro és kisvállakozások vissza nem térítendő támogatása 500 EFt-5 Mft

Vállalkozásának szüksége van új eszközökre, gépekre? Esetleg a székhelyén, telephelyén lévő ingatlanához kellene építési, felújítási, átalakítási, bővítési támogatás? Most itt a lehetőség 2021. 01.31-től ismét elérhető a kistérségi pályázat!

Pályázat célja:

A térségben az országos és megyei átlaghoz képest is elmarad a mikro -vállalkozások száma. A társadalmi vállalkozások mennyisége minimális. A működő gazdasági szervezetek által előállított termékek és szolgáltatások versenyképessége alacsony. A vállalkozások számára rendelkezésre álló technológia a legtöbb esetben elavult, nem energia hatékony. A legtöbb mikro vállalkozás számára kisléptékű fejlesztés is elégséges ahhoz, hogy az általa előállított termék hozzáadott értékének növelésével, vagy szolgáltatásfejlesztéssel új piacot szerezzen és így új munkahelyet, munkahelyeket hozzon létre. A működő mikro- és kisvállalkozásoknál marketingtevékenység nincs, vagy minimálisak az erre a célra fordított költségek.

Várható támogatható projekt: 100-110 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 50-70%

Milyen tevékenységek támogathatók:

 • Építési beruházás 
 • Eszköz beszerzés
 • Energetikai korszerűsítés végrehajtása
 • Megújuló energiaforrás hasznosítását célzó fejlesztés
 • Biztonságtechnika beruházások megvalósítása
 • Közművek kiépítése
 • Épületek akadálymentesítése
 • Marketingtevékenység végrehajtása
 • Szoftverek beszerzése 
 • Ingatlanvásárlás (Maximális mértéke az összes elszámolható költség 2 %-a)....

Mely településekre érvényes:

Apagy Baktalórántháza Besenyőd Laskod Levelek Magy Nyírjákó Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada Nyírtass Ófehértó Petneháza Pusztadobos Rohod

Kik pályázhatnak:

Egyesülés, Kft.,  Rt.,  Kkt.,  Bt., Szociális szövetkezet, Foglalkoztatási szövetkezet, Egyéb szövetkezet, Egyéni cég,  Egyéni vállalkozó, Egyéb önálló vállalkozó,  Adószámmal nem rendelkező magánszemély,  Közös vállalat

Ide kattintva írhat nekem!

Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 500 EFt-4,6 Mft-os támogatása

Újra pályázható! 

Kaposvár környéki kistérségek támogatása, meglévő és újonnan létesített mikrovállalkozások beruházásainak támogatása. Továbbá helyi termékek és helyi ellátási láncok fejlesztése.

A támogatás célja, háttere:

A vállalkozások tőkehiányosak, és a legtöbb pályázati forrás számukra méretük, területi lehatárolás vagyminimális projektméret meghatározása miatt nem elérhető. Azonban szükségük van külső forrásra tevékenységük hatékonyságának illetve versenyképességük fokozásának fejlesztése érdekében, továbbá kiemelten fontos új vállalkozások indításának támogatása, melyekkel a helyben történő foglalkoztatás növekedhet. A felhívás a térség gazdasági erősödését szolgálja, mely magában foglalja a helyi termék előállítás és ellátási láncok fejlesztését is. A helyi termékek többsége nem ismert, hiányzik a helyi gazdasági szereplők közötti szakmai tapasztalatcsere, közös marketing. A szükséges tudás és ismeretek, együttműködések hiánya, a vállalkozói, termelői ismeretek bővítésével, a kapcsolatépítéssel, valamint a hálózatosodás támogatásával pótolható. Hatékony marketing eszközökkel a szolgáltatások népszerűsítése érhető el. A Kaposvári Egyetemközelsége az innováció területén rejt magában együttműködési/tanulási lehetőségeket. 

Várható támogatható projekt: 49 - 68 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 4.629.986,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 60-65%

Mi támogatható:

 • Helyi termék előállítás és/vagy értékesítés fejlesztése
 • Mikrovállalkozások indítása 
 • Működő mikrovállalkozások fejlesztése
 • Közös arculat, marketing kialakítása

Mely települések érintettek:

Alsóbogát, Bodrog, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Gadács, Hetes, Igal, Juta, Kaposújlak, Kazsok, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya, Nagybajom, Osztopán, Patalom, Pálmajor, Polány, Ráksi, Somodor, Somogyaszaló, Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szentgáloskér, Újvárfalva, Várda, Zimány

Kik jelentkezhetnek:

Őstermelő, Szociális szövetkezet,  Adószámmal rendelkező magánszemély, Egyéb önálló vállalkozó, Adószámmal nem rendelkező magánszemély,  Korlátolt felelősségű társaság,  Betéti társaság,  Egyéni cég,  Egyéni vállalkozó

Ide kattintva írhat nekem!

Építőiparhoz kötött tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások támogatása

1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozásása van? Mit szólna 8- 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatáshoz?

Kik pályázhatnak:

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

8 - 50 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek:

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

d) információs technológia-fejlesztés,

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

g) immateriális javak beszerzése,

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,

j) belső, szakmai képzések támogatása. 

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.  

Építőipari cégek 25-400 Mft összegű vissza nem térítendő támogatása

Az idei év az építőipar támogatásának az éve. Íme egy nagy összegű támogatás mindjárt az év elején.

Építő 5 – Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére.

Kik pályázhatnak:

 1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben
  a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
  b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
  c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
  d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
  e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
  f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
  g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatás mértéke:

25-400 Mft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre :

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
a) technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
b) telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
c) alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
d) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
e) immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
f) a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
g) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
h) beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
i) szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
j) belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).  
Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.