Észak Hevesi térség falusi turizmus minőségi fejlesztése pályázat

Észak Heves térségében lévő 33 település kisléptékű támogatása. Eszköz, gépbeszerzés, ingatlanfejlesztés most 50-70%-os vissza nem térítendő támogatással.

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mikrovállakozások, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek támogatása: a(z) gazdasági potenciál erősítése, meglévő munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése és minőségi turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében.

A felhívás célja a bővülő, minőségi szolgáltatások és szálláshelyek kialakítása, valamint a munkahelyek megtartása, létrehozása, és a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. A specifikus célok közé tartozik még a hagyományőrzés és értékteremtés, amely eléréséhez a tájegységre, népcsoportra jellemző bemutató sarkok kialakításával járulnak hozzá. A jelen felhívás által támogatott fejlesztések révén gazdasági potenciál erősödése, bevétel- és versenyképesség növekedés várható a térségben. Mindezeket indokolja, a térség természeti és épített öröksége, valamint gyógyhelyei iránt érdeklődő turisták, gyógyulni vágyók igénye, elvárásai.

Várható támogatható projekt: 2-4 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 50-70%

Mi támogatható:

 • Szálláshelyhez és / vagy egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó eszköz / gép beszerzés
 • Marketing tevékenység
 • Építés, bővítés, korszerűsítés, megújulóenergia
 • Kisléptékű infrastruktúra
 • Könyvvizsgálat
 • Akadálymentesítés
 • Projektmenedzsment
 • Terület-előkészítés 

Mely települések érintettek:

Balaton Bátor Bekölce Bélapátfalva Bodony Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék Egerbocs Egercsehi Erdőkövesd Fedémes Hevesaranyos Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Mikófalva Mónosbél Nagyvisnyó Parád Parádsasvár Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Szilvásvárad Szúcs Tarnalelesz Terpes Váraszó

Kik pályázhatnak:

Őstermelő, Adószámmal nem rendelkező magánszemély, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Kft., Rt., Bt., Egyéni vállalkozó, Adószámmal rendelkező magánszemély 

Ide kattintva írhat nekem!

Őrség területén mikrovállalkozások létrehozásának támogatása, meglévők fejlesztése

Őrségben már működő vállalkozása van? Magánszemély, de vállalkozni szeretne? Eszközökre, gépekre lenne szüksége, hogy elinduljon vagy fejlődjön? Most itt a lehetőség 65-70%-os vissza nem térítendő támogatással.

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) az Őrség Határok Nélkül Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató mikrovállalkozások és 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személyek támogatása: a(z) a versenyképesség megőrzése, a piaci pozíciók megerősítése, a munkahelyi körülmények javítása, a munkavégzést megkönnyítő, technológiai és szolgáltatási színvonal emelése érdekében.

A térség legjelentősebb foglalkoztatói a térségi központokban, városokban - Őriszentpéter, Szentgotthárd - találhatóak. Az ágazatokat nézve a térség vállalkozóinak kb. 30-35%-a foglalkozik mezőgazdasággal, a fennmaradó része szolgáltatásokat nyújt és viszonylag elenyésző részben találhatóak vállalkozások az ipar, építőipar területén a térségben. A vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, akik az önfoglalkoztatás által és néhány fős dolgozói állományukkal jelentés szerepet vállalnak a térségben foglalkoztatóként. Ezeknek a vállalkozásoknak a jelentős része a mindennapi megélhetést tudja biztosítani a tulajdonos és esetleg alkalmazottjai részére, de jellemzően nem rendelkezik megtakarítással, nem tud annyi hasznot termelni, amellyel a piaci igényeknek megfelelő, hosszú távú fennmaradását biztosító fejlesztéseket meg tudná valósítani és ezáltal versenyképes maradni. Számos területen van lehetőség önálló vállalkozás indítására, amely az aprófalvas, a munkába járást nem mindig támogató közösségi közlekedési lehetőségű térségben sok esetben az egyetlen lehetőséget jelenti a munkavállalásnak az önfoglalkoztatás által. A vállalkozás indításához azonban sok esetben nem rendelkeznek elegendő kezdőtőkével az itt élők, így nem tudják elkezdni a munkát. A szükséges fejlesztésekhez ad támogatást a működő, nem mezőgazdasági mikrovállalkozásoknak az intézkedés, illetve támogatja a vállalkozások elindítását, amelyek hozzájárulnak a munkahelyek létrehozásához, fenntartásához és bővítéséhez, valamint a versenyképesség megőrzéséhez.

Várható támogatható projekt: 1-10 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 65-70%

Mi támogatható:

 • Gép- és/vagy eszközbeszerzés
 • Marketing
 • Immateriális javak beszerzése 

Mely települések érintettek:

Alsószölnök Apátistvánfalva Bajánsenye Csörötnek Felsőjánosfa Felsőszölnök Gasztony Hegyhátszentjakab Ispánk Ivánc Kercaszomor Kerkáskápolna Kétvölgy Kisrákos Kondorfa Magyarlak Magyarszombatfa Nagyrákos Nemesmedves Orfalu Őrimagyarósd Őriszentpéter Pankasz Rábagyarmat Rátót Rönök Szakonyfalu Szalafő Szatta Szentgotthárd Szőce Vasszentmihály Velemér

Kik pályázhatnak:

Adószámmal nem rendelkező magánszemély, Egyéni cég, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Adószámmal rendelkező magánszemély, Kft., Rt., Kkt., Bt., Egyéni vállalkozó

Ide kattintva írhat nekem!

Helyi termelők, kézművesek, mikrovállalkozások támogatása, VÉRCSE helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése

Benyújtás felfüggesztve!

Vértes -Gerecse térségében lévő mikrovállalkozások támogatása. Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés... akár magánszemélyeknek és őstermelőknek is akik a térségben laknak, gazdálkodnak.

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) természetes személyek, őstermelők, kézművesek, mikrovállalkozások, non profit szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak támogatása: a(z) Vértes-Gerecse Közösség területén a VÉRCSE helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, újak létesítése érdekében tevékenykedők projektjeinek megvalósítása érdekében.

Fő cél a településeken tevékenykedő szolgáltatók, mikrovállalkozások, kézművességet folytatók fejlesztése, újak létrehozása a kisléptékű beruházások, marketing által versenyképességük növekedését elősegítve. Akárcsak olyan mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, melyek méretüknél fogva csak kiegészítő jövedelmet tudnak produkálni. Cél, hogy a vidéken élők a kerteket megműveljék, a fiatalok a létesítésre kerülő mintakertekben, illetve a lakosság a közösségi kertekben megtanulják az alapvető mezőgazdasági munkaműveleteket. Az elhanyagolt zártkertek újrahasznosításával rendezett kertek, gyümölcsösök alakuljanak ki, amelynek terményeit akár közösségi formában fel tudják dolgozni, a piacra vitelt össze tudják hangolni. Ezáltal jelen támogatás az adottságaik, képességeik, ambícióik alapján a fejlődőképes, de még mindig kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését segíti elő. Cél a lakosság olyan szintű bevonása az őstermelői körbe, hogy a megtermelt termékek az önellátást segítsék elő, ezzel az önfenntartó képesség erősödjön településeinken. A mintakertek és létrehozásának további célja, hogy a vidéken élő lakosság elsajátíthassák ismét a hagyományos mezőgazdálkodás ismereteit a még élő idősebb emberek, már működő ökogazdaságok. bevonásával.

Várható támogatható projekt: 33-38 db

Támogatás mértéke: 300.000,- Ft - 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 60%

Mi támogatható:

 • Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakítása és fejlesztése ( Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében új épület, építmény építése, meglévő épület, építmény, épületrész felújítási, bővítési munkálatai, telephelyfejlesztés, eszközök beszerzése támogatható.)
 • Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás kialakítása (Helyi mezőgazdasági termelés támogatása: természet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érdekében új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek beszerzése.)
 • Marketing
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
 • Rendezvény 

Mely települések érintettek:

Baj Bodmér Bokod Csákberény Csákvár Csókakő Dad Dunaalmás Dunaszentmiklós Gánt Gyermely Héreg Kecskéd Kocs Kömlőd Környe Lovasberény Magyaralmás Naszály Neszmély Pátka Pusztavám Sárkeresztes Söréd Szákszend Szár Szárliget Szomor Szomód Tardos Tarján Újbarok Várgesztes Vértesboglár Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna Zámoly

Kik pályázhatnak:

Egyéni vállalkozó, Bt., Egyéni cég, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Egyéb alapítvány, Nonprofit betéti társaság, Kft., Szociális szövetkezet, Nonprofit részvénytársaság, Nemzetiségi egyesület, Polgárőr egyesület, Sportegyesület, Helyi önkormányzatok társulása, Területfejlesztési önkormányzati társulás, Őstermelő, Adószámmal nem rendelkező magánszemély, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat, Bevett egyház, Egyéb egyesület, Közalapítvány, Adószámmal rendelkező magánszemély

Ide kattintva írhat nekem!

Vértes- Gerecse térségében turisztikai szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok ölelésében

Benyújtás felfüggesztve!

Falusi turizmusban, szálláshely kiadásban gondolkodik? Van is ingatlanja, de ráférne a felújítás? Most használja ki a lehetőséget 2021.02.15.-étől nyújtható be a pályázat, akár magánszemélyek is pályázhatnak. 

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) természetes személyek, őstermelők, mikrovállalkozások, non profit szervezetek, helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházak támogatása: a(z) új és meglévő turisztikai szolgáltatások, valamint közösségi szálláshelyek létesítése, felújítása illetve meglévő falusi szálláshelyek fejlesztése érdekében.

A térségben magas a falusi szálláshelyek száma. Azonban a szállásadók egy rétege nem kaphatott az elmúlt években támogatást, mert nem tudták vállalni a legmagasabb minősítési kategória elérését. Pedig az aktív turizmus vendégkörében igény van az egyszerűbb minősítésnek megfelelő szállásokra is. Ezért indokolt a kisléptékű, egyszerű fejlesztések támogatása a már régóta üzemelő szállásadók körében. A szolgáltatások marketing támogatására, az azonos tájegységhez tartozó települések térségmarketing támogatására egyaránt igény mutatkozik. A fejlesztéseket - mint az a HFS specifikus céljában is olvasható - partneri együttműködések keretében kell megvalósítani. A pályázati felhívás célja olyan egymásra épülő, egymást kiegészítő szolgáltatások kialakítása a térségben, melyek az egyéni érdekeken kívül az egész térség turizmusának fellendítését, az ott elérhető szolgáltatások mennyiségét és minőségét erősítsék, ezáltal olyan gazdasági és társadalmi fejlődést indukáljanak, mely a Vértes és a Gerecse egészére kedvező hatással bír. Cél, hogy a fejlesztések járuljanak hozzá a helyi lakosság foglalkoztatásához, és a turisztikai rendezvények kínálatának bővítéséhez is. Ezért az elkészült fejlesztést egy projektzáró rendezvényen szükséges majd bemutatni.

Várható támogatható projekt: 18-22 db

Támogatás mértéke: 500.000,- Ft - 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 60%

Mi támogatható:

 • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 • Közösségi célú szállások, táborhelyek, működő, vagy új falusi szálláshely fejlesztése, létrehozása
 • Rendezvény
 • Marketing

Mely települések érintettek:

Baj Bodmér Bokod Csákberény Csákvár Csókakő Dad Dunaalmás Dunaszentmiklós Gánt Gyermely Héreg Kecskéd Kocs Kömlőd Környe Lovasberény Magyaralmás Naszály Neszmély Pátka Pusztavám Sárkeresztes Söréd Szákszend Szár Szárliget Szomor Szomód Tardos Tarján Újbarok Várgesztes Vértesboglár Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna Zámoly

Kik pályázhatnak:

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet technikai kód, Adószámmal nem rendelkező magánszemély, Őstermelő, Szociális szövetkezet, Kft., Nonprofit betéti társaság, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat, Bevett egyház, Egyéb egyesület, Közalapítvány, Egyéni vállalkozó, Bt.,  Egyéni cég, Adószámmal rendelkező magánszemély, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  Nonprofit részvénytársaság, Egyéb alapítvány, Helyi önkormányzatok társulása, Területfejlesztési önkormányzati társulás, Sportegyesület, Polgárőr egyesület, Nemzetiségi egyesület

Ide kattintva írhat nekem!

Bihar- Sárrét térségében működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása

Benyújtás felfüggesztve!

Bihar- Sárrét térségében meglévő mikrovállalkozásának szüksége lenne új gépekre, eszközökre? Most 70%-os vissza nem térítendő állami támogatással fejlesztheti gépparkját. Nézze meg, hogy az Ön székhelye vagy telephelye a támogatott településen van-e?

Pályázat célja:

Magyarország Kormányának felhívása a(z) a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mikrovállalkozások támogatása: a(z) HACS területén már működő mikrovállalkozások eszköz- és technológiai hátterének fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése érdekében

Az intézkedés azért került kialakításra, mert a térségben a vállalkozások technológiai háttere alacsony színvonalú. Támogatásuk által a vállalkozások eszközállománya bővül, technológiai háttere fejlődik. Nő a vállalkozások szolgáltatási színvonala, és bővül a vállalkozások tevékenységi köre. A versenyképesség erősödésével a vállalkozások munkaerő megtartó képessége is erősödik, ami pozitívan hat a munkanélküliségre és az elvándorlásra.

Várható támogatható projekt: 6-10 db

Támogatás mértéke: 3.000.000,- Ft - 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás: 70%

Mi támogatható:

 • Eszköz- és gépbeszerzés
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Marketing tevékenység
 • Immateriális javak beszerzése

Mely települések érintettek:

Ártánd Bakonszeg Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu (külterület) Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Földes Furta Gáborján Hencida Kaba Komádi Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Nagykereki Nagyrábé Püspökladány (külterület) Sáp Sárrétudvari Szentpéterszeg Szerep Tetétlen Told Újiráz Váncsod Vekerd Zsáka

Kik pályázhatnak:

Kft., Bt., Egyéni vállalkozó, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Ide kattintva írhat nekem!