Hátrányos helyzetű településeken mikro- és kisvállalkozások támogatása!

 Lehet, hogy az Ön székhelye is bele tartozik a hátrányos helyzetű települések körébe és pályázhat! Zala vagy Somogy megyei? Gyorsan döntsön, mert csak 1 hónap áll rendelkezésére, hogy pályázzon. Ne habozzon, keressen mielőbb.

Benyújtás lezárult!

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft-60 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 15 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a helyi gazdaságban betöltött szerepük megerősítéséhez, piaci pozíciójuk javításához.
Kik pályázhatnak?
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni  cégek,
  • szövetkezetek
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).
i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).
j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. március 18. csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.