Kisgyermeket nevelő szülő vagy és szeretnél tanulni? Itt a lehetőség!

Soha nem késő elkezdeni, vagy folytatni. Szeretnél szakmát, vagy érettségit, esetleg nyelvet tanulnál, most itt a lehetőség! Megjelent a „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” című pályázat.

A tudás benned van, élj vele!

A Kormány kiemelt célja, hogy a foglalkoztatást tovább növelje Magyarországon, különösen az olyan - foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű - társadalmi csoportoknál, mint a kisgyermekes anyák. Esetükben növelni kell a munkaerő-piaci aktivitást, képzéssel, mentorálással be kell vonni őket már rövidtávon a munkaerőpiacra. A kisgyerekesek aktivizáláshoz a mai nappal új munkaerő-piaci programot indítunk, ami a képzésük révén hozzájárul a munkaerő-tartalék aktiválásához is. A GINOP-5.3.13-20-2020-00001 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program lehetőséget és motivációt kínál a kisgyerekesek számára, hogy a szakmaváltáshoz, vagy a korábbi foglalkozásuk folytatásához szükséges képzésbe bekapcsolódjanak. A programban naprakész ismereteket szerezhetnek, fejleszthetik kompetenciáikat a gyermeknevelésre jutó ellátás időszaka alatt, ezzel támogatva munkába való visszatérésüket és foglalkoztathatóságuk javítását.

Kiemelt célcsoportot képeznek az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők.

Ki igényelheti ténylegesen az ösztöndíjat?

  • aki elmúlt 18 éves,
  • csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül
  • Magyarország területén, de nem Budapesten vagy Pest megyében él,
  • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával,
  • iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget,
  • szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel rendelkezik,
  • jelentkezéskor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat.

Milyen képzés esetén járhat ösztöndíj?

  • általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
  • középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
  • iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzés esetén.

Az ösztöndíj támogatás mértéke legfeljebb 12 hónapig havi 100 ezer forint, amely egyebek mellett a képzés helyszínére történő utazást és a gyermekfelügyelet költségeit is kompenzálja.

Fontos, hogy az ösztöndíj összegéből – a képzés sikeres elvégzésének ösztönzése céljából – minden hónapban 40 000 Ft visszatartásra kerül, amelyből 20 000 Ft a képzést lezáró vizsgán való részvétel igazolását követően, a fennmaradó 20 000 Ft pedig a képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése esetén kerül egy összegben folyósításra.

A program a képzés eredményes elvégzését mentori tevékenység biztosításával is segíti. A minél sikeresebb bevonás érdekében védőnőket is alkalmazunk, akik munkájuknál fogva közelebbről ismerik a célcsoportot, ezáltal hatékonyabban tudják elérni a kisgyerekes anyákat.

célcsoportba tartozó kisgyermekes szülőknek emellett – a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérésük elősegítése érdekében – lehetőségük van támogatott nyelvi (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz nyelvből) vagy informatikai képzésben történő részvételre is.

A projekt célja, hogy 2022. december 31-ig legalább 2 500 kisgyerekes anya képzése valósuljon meg. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mintegy 3 milliárd forint.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2020.10.21. 11:00-tól.

Részletekért keressen bátran!