Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 10 000 fő alatti településeken

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 10 000 fő alatti településeken   Utolsó beadási határidő: 2022.05.18-31

A támogatás mértéke :

5,5  MFt  vissza nem térítendő támogatás, melynek 75 %-a Támogatói okirattal egy időben kiutalásra kerül.

Kik pályázhatnak:

  • Őstermelők, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, szövetkezetek
  • 10 000 fő alatti településen van a székhely/telephely
  • min. 1 lezárt teljes üzleti év
  • Minimum 3000 de nem több mint 6000 STÉ/ euró nettó árbevétel 2021-ben

Mire lehet pályázni:

  • Mezőgazdasági gépvásárlás, eszközbeszerzés
  • Földvásárlás
  • Mezőgazdasági építmény kialakítás, bővítés
  • Ültetvény, állatállomány növelése
  • Új technológiák, termesztési módszerek bevezetése

A 5 éves projekt célja a kistermelők jövedelemszerzése olyan mértékben, hogy az üzemméret 4. évre meghaladja a 6000  STÉ értéket vagy a 6000 euró nettó árbevételt.