Nagykanizsán lévő helyi védett épületek felújításának pályázata

Vissza nem térítendő támogatás a helyi védelem alatt álló épületek felújítására, rekonstrukciójára Nagykanizsán!

A támogatás célja:

A Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft

Támogatás mértéke: 40%- vissza nem térítendő támogatás

A pályázók köre:

A támogatásra pályázhat minden műemléki vagy helyi védettséggel érintett létesítmény tulajdonosa, vagyonkezelője, kivéve, ha az maga az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Ez a korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti. Önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasház esetén felújítási támogatás csak az önkormányzati tulajdoni hányad arányával csökkentett mértékben adható.

Elszámolható költségek:

A támogatás igénybe vehető a védettség alá tartozó létesítmények megőrzését, felújítását szolgáló tervezési, lebonyolítási és a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 31.

Ide kattintva írhat nekem!