Ki is a mediátor? A mediátor egy független, pártatlan pozícióban lévő szakember. Közvetítőnek is hívják. Ő az aki végig vezeti az egymással vitában álló feleket a vitájukon, hogy azt megegyezéssel, mindkét fél által elfogadható kompromisszummal tudják lezárni. A közvetítő feladata – ahogy a törvény mondja – pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködni a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában. A mediátort titoktartás kötelezi!

A mediátor nem döntőbíró! A mediátor nem a döntőbíró. Ő egy pártatlan ember aki nem azt keresi, hogy kinek van igaza. Nem azt keresi, hogy ki hibázott. A mediátor fő feladata, hogy a konfliktushelyzetet feloldja, a problémára, vitás helyzetre a felek megtalálják megoldást, a megoldáshoz vezető úton a feleket elkísérje.  

A mediátor ügyvéd? A válaszom NEM! Az ügyvéd feladata, hogy ügyfele érdekeit minden körülmények között képviselje és a legpozitívabban jöjjenek ki a vitás helyzetből. Ilyen esetekben nem nézik a másik fél érdekeit. A mediátor nem ügyvéd, hanem egy pártatlan, független szakember, aki nem áll egyik vitás fél oldalán sem. A mediációs eljárás során nem cél, hogy olyan megállapodás szülessen, ami vagy kikényszerített vagy egyik vagy másik fél számára elfogadhatatlan. Ez hosszú távon még nagyobb ellenálláshoz, küzdéshez vezet. Közvetítői eljárás során önkéntes vállalásokon, megállapodáson van a hangsúly. Az önkéntes vállalások betarthatóbbak, mert a felek maguk keresik meg, a mediációs eljárás során, a vita rendezésére a megoldási javaslatokat.